CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

Vì Môi Trường

(08) 625 77 218

Bộ phận kỹ thuật:
VÕ TƯỜNG AN    Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
0988 892 811
tuongan2008@gmail.com
Bộ phận Tư vấn:
Đỗ Minh Hát   Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
0906 768 577
minhhatk5mt@gmail.com
TRA CỨU THÔNG TIN - Chi tiết
Công nghệ lắng xoáy - Vcone    (19/05/11)
Công nghệ lắng xoáy - Vcone
Bể lắng xoáy có hình cone, dòng chảy từ dưới lên, tiếp xúc chất rắn lơ lững. Bể lắng xoáy có hiệu quả xử lý cao thích hợp để xử lý các loại nước có nồng độ chất rắn lơ lững cao. Bể lắng xoáy là công trình kết hợp trộn, phản ứng, tạo bông và lắng cặn do đó nó tiết kiệm được chi phí đầu tư, giảm thiểu năng lượng và chi phí vận hành.


Nguyên tắc hoạt động

Nước thải trước khi xử lý được pha trộn hóa chất để keo tụ trong môi trường thích hợp sau đó được bơm từ đáy bể theo hướng ly tâm tại chân bể lắng để tạo dòng xoáy lên trên bể. Nước di chuyển từ dưới lên trên qua lớp chất rắn lơ lững (gọi là vùng tiếp xúc) có vận tốc giảm dần khi lên đến miệng bể. Bông cặn tạo ra do quá trình tạo bông nhờ lực xoáy gom tụ tại trung tâm bể lắng và được bơm hút ra để tuần hoàn lại hệ thống.


Bùn tuần hòan được bơm ở dưới chân bể theo hướng đối diện nhằm tạo dòng xoáy cho bể, ở gia đọan này, nước đầu vào cũng được pha trộn với bùn lắng tại đáy bể làm chất xúc tác cho quá trình hình thành bông cặn được tốt hơn. Bùn tự tuần hòan trong bể lắng có chức năng như một lớp lọc giúp cho tốc độ lắng nhanh hơn các bể lắng thông thường.

Tính ưu việt của Vcone

Bể lắng xoáy tách cặn theo cả hai nguyên lý dòng xoáy và lắng trong có tầng cặn lơ lững. Phần dưới bể lắng là vùng phản ứng để cho các bông cặn hình thành. Chính vì những yếu tố trên, kết hợp bởi nhiều nguyên lý và giai đoạn trong một công trình làm cho bể lắng xoáy có hiệu quả xử lý rất cao và tiết kiệm được chi phí đầu tư công trình cũng như mặt bằng sử dụng.

Với hình dáng thiết kế theo hình côn đáy lớn hướng lên trên đã mang lại rất nhiều lợi ích như sau:

  • Tiết kiệm diện tích mặt bằng sử dụng tại khỏang không phía dưới bể, có thể tận dụng để bố trí các công trình đơn vị xử lý khác.
  • Có thế năng cao tạo điều kiện dễ dàng cho nước sau xử lý đến các công trình tiếp theo mà không cần sử dụng bơm.
  •  Hệ thống thải bùn thuận tiện, có thể tận dụng áp lực nước trong bồn, không cần dùng bơm.
  •  Thiết kế mang kiểu dáng công nghiệp có thẩm mỹ cao

Ứng dụng Bể lắng xoáy Vcone

Bể lắng xoáy được ứng dụng để xử lý nước và nước thải có nồng độ chất lơ lững cao như nước mặt, nước thải ngành giấy, nhuộm, thuộc da...

Bài viết khác

moitruongtoantam.com,xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,Xử lý môi trường,Xử lý chất thải,Xử lý nước thải khách sạn, thiết bị xử lý hóa chất, vật liệu xử lý nước,xử lý nước, nước thải, xử lý rác, chất thải, tư vấn,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

moitruongtoantam.com,xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp, Vật liệu lọc nước, Vật liệu Xử lý nước,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

moitruongtoantam.com,xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,Xử lý môi trường,Xử lý chất thải,Xử lý nước thải khách sạn, thiết bị xử lý hóa chất, vật liệu xử lý nước,xử lý nước, nước thải, xử lý rác, chất thải, tư vấn,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

moitruongtoantam.com,xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp, Vật liệu lọc nước, Vật liệu Xử lý nước,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM