CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

Vì Môi Trường

(08) 625 77 218

Bộ phận kỹ thuật:
VÕ TƯỜNG AN    Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
0988 892 811
tuongan2008@gmail.com
Bộ phận Tư vấn:
Đỗ Minh Hát   Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
0906 768 577
minhhatk5mt@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động

Thiết Kế, Xây Dựng, Lắp Đặt Và Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Sinh Hoạt

 • Thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp: chế biến thực phẩm, dệt nhuộm, tinh bột, cao su, giấy, lông vũ, xi mạ, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm,… đặc biệt là nước thải tập trung của các khu công nghiệp, khu dân cư;
 • Thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý chất thải rắn công nghiệp: ổn định và hóa rắn, lò đốt chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải rắn...
 • Thiết kế, xây dựng và lắp đặt các hệ thống xử lý khí ô nhiễm, xử lý mùi và tiếng ồn.
 • Khắc phục sự cố, cải tạo các hệ thống xử lý môi trường hoạt động không hiệu quả hoặc đang trong quá trình lão hóa.

Dịch Vụ Vận hành, Bảo dưỡng, Bảo trì các trạm xử lý môi trường đang hoạt động

 • Vận hành trạm xử lý nước thải sau giai đoạn lắp đặt, vận hành ổn định ;
 • Vận hành trạm xử lý nước cấp sau giai đoạn lắp đặt, vận hành ổn định;
 • Vận hành trạm xử lý khí thải sau giai đoạn lắp đặt, vận hành ổn định;
 • Bảo trì, bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, rác thải theo nhu cầu khách hàng.

Dịch Vụ Và Tư Vấn Môi Trường

 • Lập dự án khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Tư vấn và thực hiện các dự án công nghệ sạch giảm thiểu ô nhiễm cho các loại hình công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ;
 • Tư vấn xây dựng các công nghệ ít chất thải;
 • Áp dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải công nghiệp;
 • Tư vấn các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm từ chất thải công nghiệp;
 • Tư vấn giám sát chất lượng môi trường: nước, không khí, chất thải rắn;
 • Tư vấn quy hoạch và xây dựng khu công nghiệp sinh thái và đô thị sinh thái.

Cung Cấp Các Loại Máy Móc, Thiết Bị, Hóa Chất Phục Vụ Ngành Môi Trường

 • Cung cấp các loại: bơm, quạt, máy cấp khí, bơm hóa chất, ...Thiết bị phục vụ ngành môi trường;
 • Cung cấp các loại hóa chất phục vụ cho quá trình hoạt động của các hệ thống xử lý môi trường;

 

moitruongtoantam.com,xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,Xử lý môi trường,Xử lý chất thải,Xử lý nước thải khách sạn, thiết bị xử lý hóa chất, vật liệu xử lý nước,xử lý nước, nước thải, xử lý rác, chất thải, tư vấn,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

moitruongtoantam.com,xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp, Vật liệu lọc nước, Vật liệu Xử lý nước,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

moitruongtoantam.com,xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,Xử lý môi trường,Xử lý chất thải,Xử lý nước thải khách sạn, thiết bị xử lý hóa chất, vật liệu xử lý nước,xử lý nước, nước thải, xử lý rác, chất thải, tư vấn,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

moitruongtoantam.com,xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM

xu ly nuoc thai cong nghiep ,xu ly nuoc thai,Xử lý nước thải,Xử lý cấp nước,Xử lý khói bụi,Xử lý nước tình khiết,Xử lý nước nhiễm asen,Xử lý nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm,Xử lý nước thải ngành thuộc da,Xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản,Xử lý nước thải công nghiệp, Xử lý nước thải làng nghề,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp,Xử lý nước tinh khiết,Xử lý nước nhiễm kim loại nặng,Xử lý làm mềm nước,Xử lý nước thải bệnh viện,Hóa chất Xử lý nước thải và nước cấp, Vật liệu lọc nước, Vật liệu Xử lý nước,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM